Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Wettelijke eis
Met een toewijzing van 97,3% voldoet Bergopwaarts ruim aan de wettelijke eis van 90% om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een maximaal huishoudinkomen van € 34.678,-. In 2014 zijn 383 woningen verhuurd. Van deze woningen zijn er 27 verhuurd in het kader van tijdelijke verhuur en hebben 20 woningen een huurprijs van meer dan € 699,48. Van de 336 verhuringen tot een huurprijs van € 699,48 zijn er 327 verhuurd aan mensen met een inkomen onder de € 34.678.

BOW280_betaalbaarheid portefeuilleBOW280_verhuurd huurprijscategorie

BOW280_toewijzing huurtoeslaggrens

 

 

GaTerugKnop