Nieuwbouw

Verkoop bestaand bezit
Uit onze bestaande voorraad hebben we 55 woningen verkocht waardoor een grote groep huurders de kans kreeg huisbezitter te worden. Van de 55 verkochte woningen zijn er 5 met koopgarant verkocht en de overige in vrije verkoop. Van de 14 koopgarantwoningen die zijn teruggekocht zijn 3 woningen in verhuur genomen. De verkoop van nieuwbouwwoningen is teleurstellend verlopen; een aantal nieuwbouw koopwoningen hebben we voorlopig verhuurd.

 

BOW280_opleveringen_opleveringen

 

Passend bezit

In de Europastraat in Deurne zijn drie grote eengezinswoningen, die in de jaren zeventig veel gebouwd werden, omgebouwd tot starters- en seniorenwoningen. Dit om tegemoet te komen aan de veranderende vraag op het gebied van wonen. De starters wonen op de bovenverdieping en kunnen genieten van het zonnetje op hun royale balkon. De senioren hebben beschikking over een flinke tuin. Alle woningen hebben een eigen ingang, een schuurtje en een parkeerplaats.

 

Interview met een starter: het enthousiasme spat ervanaf

K_Carline
Carline Sterk (33) stond al jaren ingeschreven bij Bergopwaarts. Ze zocht naar een stekje in Deurne, waar haar sociale leven zich afspeelt en ze dichtbij haar familie kan zijn. Ze reageerde via de website op de te ontwikkelen appartementen in de Europastraat. ‘Het was heel spannend of ik werd ingeloot, op de site stond dat er al zeventig mensen hadden gereageerd toen ik me inschreef.’
In oktober 2014 kreeg Carline het verlossende telefoontje: zij was een van de gelukkigen! ‘Ik heb lang gewacht, maar het was de moeite waard,’ zegt Carline enthousiast, want ze is hier helemaal in haar element.

Vanuit haar smaakvol ingerichte, lichte huiskamer kijkt Carline uit over de daken van Deurne, met de torenspits van de kerk als opvallend middelpunt. Ze woont op een steenworp afstand van het centrum en het station, wat heel handig is omdat Carline met de trein naar haar werk in Eindhoven gaat.

En de seniorenappartementen, wat vindt ze daarvan? ‘Ik zit hier heerlijk en ik kan jaren vooruit. Van de buren – links, rechts én beneden – merk ik heel weinig. En ach… als ik maar lang genoeg blijf zitten, stroom ik waarschijnlijk vanzelf door naar de seniorenwoning,’ lacht ze olijk.
Carlines starterswoning maakt deel uit van de pilot Transformatie Europastraat.

 

Interview met een seniorenkoppel: snel gegaan!

K_FamBiemans
Gerard (78) en Nolda (74) Biemans bouwden in de jaren zestig een woning in de Zeilberg en woonden daar tot het begin 2015. Met het verstrijken van de jaren werd het huis hen te groot en het onderhoud aan de tuin teveel. Daarom zetten ze hun woning te koop.
Nolda: ‘Het is heel snel gegaan. Binnen een paar weken was het huis verkocht.’ Dat niet alleen: kort nadat het echtpaar reageerde op het woningaanbod op de website, kregen ze een telefoontje dat zij een van de nieuwe bewoners van een seniorenwoning in de Europastraat waren!

Hoe bevalt het? ‘Heel goed,’ zegt de heer des huizes. ‘Alles gelijkvloers, dat is heel fijn voor mijn vrouw, die niet meer zo goed ter been is.

Het is niet zo groot, maar alles zit erin, en we kunnen nog steeds in de tuin zitten.’ Een kennis timmerde een praktische overkapping tegen de achterkant van de woning waardoor daar voldoende privacy is.Het contact met Bergopwaarts bevalt goed. Nog niet eerder hadden Gerard en Nolda te maken met een verhuurder. ‘We hebben een paar gesprekken gehad en alles is heel voorspoedig gegaan. Nee, we hebben niets te klagen.’

Het huis heeft twee slaapkamers. Genoeg plek voor een logeerbed. ‘We zijn nog steeds niet klaar met opruimen,’ vertelt het koppel en ze schieten beide in de lach. ‘Een logé is van harte welkom, maar dan moeten we eerst de boel aan kant hebben!’ De seniorenwoning van de Gerard en Nolda Biemans maakt deel uit van de pilot Transformatie Europastraat.

 

Duurzame samenwerking

Bergopwaarts en de gemeente Deurne werken al jaren veelvuldig en intensief samen. Op basis van de Prestatieafspraken, de plannen van de provincie, de Woonvisie van de gemeente Deurne en de wensen van de burgers worden ideeën geboren. Bergopwaarts en de gemeente verzorgen samen de praktische invulling van die ideeën.

 

Interview met de wethouder: samen sterk

K_Helm

Sinds 6 mei 2014 is Helm Verhees wethouder in Deurne en heeft hij onder meer de portefeuille Volkshuisvesting onder zijn beheer.

Helm: ‘De vraag naar woningen voor sociale minima is groot. De behoefte is daarbij leidend: de gemeente en Bergopwaarts hebben het belang van de burger voorop staan. Gedeeltelijk is het bouwen van sociale huurwoningen door de overheid opgelegd.’

De wethouder spreekt bevlogen over Volkshuisvesting. Wonen, huizenbouw, sociale woningen, CPO: hij heeft veel op met deze specifieke portefeuille.

 

Spijkers met koppen

In het verre verleden gemaakte afspraken bleken – mede door de economische instabiliteit – een behoorlijk obstakel te vormen voor verdere vooruitgang. In 2014 werden spijkers met koppen geslagen en is tussen de gemeente en Bergopwaarts een vaststellingsovereenkomst getekend, die weer ruimte geeft om met frisse blik naar de toekomst te kijken. Helm vertelt: ‘Uiteindelijk zijn we er allemaal goed uitgekomen en we gaan voortvarend verder. Het heeft ons op scherp gezet. En het heeft laten zien dat beide partijen hetzelfde doel voor ogen hebben: het huisvesten van mensen die daar zelf moeilijker in kunnen voorzien.
De totstandkoming van de vaststellings-overeenkomst in 2014 betekende een verdieping in de samenwerking. In de prestatieafspraken die op dit moment worden geactualiseerd wordt dat nog verder zichtbaar. Gemeente Deurne, de inwoners en Bergopwaarts plukken daar de vruchten van.’

 

Organisatie

Via de Ledenraad hebben de huurders invloed op de koers die Bergopwaarts uitstippelt. Eens in de vier jaar worden de leden (maximaal 15) gekozen via een viertal kieskringen in de regio.

 

Interview met de voorzitter: actief en betrokken

K_Lia
De wil om betrokken te zijn met de gemeenschap was de reden voor Lia Frerichs (59) om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad. Vier jaar geleden deed ze dat ook al, in 2014 werd zij gekozen tot voorzitter. ‘Ik ben ervoor gegaan,’ zegt Lia. ‘Gewoon doen. Als ik het verkeerd aanpak, hoor ik het wel, dacht ik.’

In september 2014 vond de eerste vergadering onder haar supervisie plaats. ‘Drie à vier keer per jaar is er een Ledenraadvergadering,’ vertelt Lia. ‘Aanwezig daarbij zijn de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere de jaarrekening, de volkshuisvestelijke doelen en het financiële verslag. Commissies binnen de Ledenraad verdiepen zich in specifieke taken, waarbij per commissie verslag wordt uitgebracht over de lopende zaken.’

 

Voorbeeldfunctie
Een ledenraad is niet verplicht. ‘Van alle woningbouw-verenigingen in Nederland zijn er maar zeven met een ledenraad,’ weet Lia. ‘Dankzij het actieve karakter staat de Ledenraad van Bergopwaarts vrij hoog aangeschreven. Ja, je kunt wel zeggen dat het een voorbeeldfunctie heeft.

 

BOW280-OrganigramBOW_24062014

 

Maatschappelijk ondernemen

Wonen voor bijzondere groepen mogelijk maken is een van de maatschappelijke doelen die Bergopwaarts nastreeft. Met de oplevering van De Droom is een prachtig initiatief gerealiseerd.

 

Interview met moeder Nelly en zoon Robin de Groot: Genieten van een eigen plek

K_RobinEnNelly
Robin de Groot (23) heeft het syndroom van Down. Net als zijn leeftijdsgenoten heeft Robin behoefte aan een plek voor zichzelf. Zijn moeder Nelly (61) vertelt: ‘Ik ben actief in een ouderinitiatief van kinderen met een beperking. Al jaren werken we intensief aan de toekomst van onze kinderen. Want Robin is natuurlijk niet de enige die graag zelfstandig wil wonen. Zo kwamen we een jaar of zes geleden terecht bij Bergopwaarts. Gezamenlijk hebben we gekeken wat we wilden, wat er mogelijk was en na veel besprekingen verrees De Droom aan het Crobachplantsoen in Deurne.’

In 2014 kreeg Robin, die werkt bij Brownies & Downies in Asten, de sleutel. Hij glundert van oor tot oor als hij vertelt over De Droom. ‘Ja, ik vind het heel fijn om daar te wonen.’ Hij heeft een eigen kamer met televisie en slaapkamer, én er is een knusse woonkamer waar hij met andere bewoners gezellig tijd kan doorbrengen.

Er wordt gezamenlijk gekookt en warm gegeten. Alle bewoners worden geholpen in dagelijkse gang van zaken door zes vaste begeleiders. ‘Mijn vaste begeleider heet Suzan,’ zegt Robin, die ook de andere vijf moeiteloos weet te benoemen. Met Suzan maakt hij plannen voor zijn leerdoelen en worden dagelijkse dingen voorbereid. Robin woont op de begane grond, in het appartement dat hij zelf uitkoos. Hij vindt het leuk om te koken, houdt van winkelen en maakt het graag gezellig in de gezamenlijke huiskamer of in de grote tuin. ‘Ik heb een mooi huis!’

In De Droom wonen momenteel negen jonge mensen met een beperking. Er zijn vérgaande besprekingen met een tiende bewoner. ‘Die moet natuurlijk wel goed bij de groep passen,’ zegt Nelly en Robin knikt. ‘Ja, want het is gezellig.’

Het enthousiasme van Robin straalt van hem af. Hij is blij met zijn woning en met zijn werk. Dankzij Bergopwaarts is De Droom precies geworden wat het ouderinitiatief voor ogen had.

 

Interview met bewoner Stefan van den Dungen en manager wonen Jacqueline Weusthof: Structuur is belangrijk

K_StefanEnJaqueline
Stefan van den Dungen (26) is sinds drie jaar cliënt bij het Regionaal Autisme Centrum. Begin december 2014 kreeg hij de sleutel van het complex waar hij regelmatig was gaan kijken en twee maanden later trok hij erin.

Autisten hebben het niet makkelijk. Aan de buitenkant kan de wereld niet zien hoe ze soms worstelen met sociale vaardigheden. Stefan heeft veel begeleiding en training gehad en kan zich inmiddels goed redden. Hij werkt als kok bij een eetcafé in Asten: ‘Horeca is mijn passie.’ Werken geeft hem de regelmaat en de structuur die hij nodig heeft om goed en prettig te kunnen functioneren. ‘Ik heb het geluk dat ik van mijn hobby mijn beroep heb mogen maken,’ zegt hij.

Het begeleidende woonteam regelt alle praktische zaken. In de ochtend helpen ze de bewoners op te starten, ’s avonds om de dag af te sluiten. Stefan vindt het fijn om na afloop van zijn werk te praten over zijn dag, en voor hem is die individuele begeleiding dan ook heel belangrijk. Het is zijn manier van alles verwerken. ‘Ik maak er vrijwel dagelijks gebruik van. Alleen zijn is iets waar ik in het begin veel moeite mee had.’

Jacqueline Weusthof werkt bij het Regionaal Autisme Centrum. Door het gezamenlijke karakter van het wooninitiatief Rozenstraat kan de zorg op maat door het RAC worden geleverd. ‘De stap naar zelfstandig wonen is vaak groot. Ouders moeten loslaten, vertrouwen opbouwen is belangrijk.’

Stefan: ‘Thuis wordt alles voor je gedaan. In de Rozenstraat moet je dat allemaal zelf doen. Voor een autist is dat plannen, loslaten en alles regelen erg lastig.’Jacqueline: ‘Juist dat loskomen van thuis is minder moeilijk in een wooneenheid als de Rozenstraat. Onze cliënten zijn aangewezen op sociale huur, door geclusterd wonen kan begeleiding op maat worden geleverd. Op deze manier kunnen we de bewoners beter monitoren en problemen zoals vereenzaming of overlast tijdig signaleren. ’

Het RAC heeft Bergopwaarts actief benaderd voor de realisatie van deze huisvesting. Bergopwaarts vond voor de hulpvraag een complex dat anti-kraak werd bewoond en daarna ging het snel. ‘De samenwerking is heel belangrijk,’ zegt Jacqueline. Met de Rozenstraat heeft Bergopwaarts opnieuw een mooi aandeel geleverd in de visie ‘maatschappelijk ondernemen’.

 

Leefbaarheid
Dat wij met wonen niet alleen het huis en de stenen bedoelen, blijkt uit onze investeringen ter verbetering van de leefbaarheid. Zo hebben we een woning beschikbaar gesteld om  het wijkondersteuningspunt De Stip in Asten te realiseren. Een punt in de wijk waar bewoners terecht kunnen met hun vragen, en ook waar ze gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.

Daarnaast ondersteunen wij burger- en/of verenigingsinitiatieven, die bijdragen aan een betere leefomgeving van onze klant of de hele gemeenschap. Veel aandacht besteden we aan het beperken van overlast die sommige bewoners ervaren van anderen. Ondanks de problemen, die steeds meer huurders van de crisis ondervinden, hebben we de huurachterstanden binnen acceptabele grenzen weten te houden door vroegtijdig te anticiperen en in gesprek te gaan met onze klanten.

 

Interview met een wijkondersteuner: Blij met De Stip

K_Moniek
Sociaal wijkondersteuner Moniek Hoeve (52), werkzaam in Asten, had geen vaste plek waar zij in gesprek kon gaan met bewoners van de Paddestoelenwijk. Bewoners uitten dezelfde behoefte: zij wilden een punt in de wijk waar zij terecht konden met hun vragen, en waar ze ook gezamenlijk activiteiten konden ondernemen. Naar aanleiding van Monieks verzoek bundelden Bergopwaarts en de gemeente hun krachten en het nieuwe wijkondersteuningspunt was een feit toen Bergopwaarts een woning op het Boletenplein ter beschikking stelde.

De gehele benedenwoning werd omgeturnd tot wijkondersteuningspunt, diverse ruimtes kregen een nieuwe bestemming. Om met Moniek te spreken: ‘Mensen kunnen binnenlopen voor informatie, een bakkie koffie, een krantje of gewoon… om een beetje te buurten.’

Moniek is blij met het wijkondersteuningspunt. Ze heeft er een klein kantoortje ingericht en heeft sinds de opening ’s morgens inloopuur dat druk wordt bezocht. Drie dagen in de week is ze volop bezig met de leefbaarheid in heel Asten. De Stip is precies wat Moniek voor ogen had: een vaste plek met een vaste tijd voor de inwoners van Asten.

 

Klanten centraal

Eerste prijs KWH webmonitor
In 2013 heeft Bergopwaarts een nieuwe website gelanceerd om beter en efficiënter in contact te komen met haar klanten. In 2014 resulteerde dat in een eerste plaats van de KWH webmonitor! Een landelijke prijs waar 367 woningcorporaties werden gemeten op de vindbaarheid, gebruikersvriendelijkheid, inhoud en functionaliteit van hun websites.

 

Interview met de webmasters van Bergopwaarts:
een online klantportaal is altijd open

K_PetraSuzan

In 2013 heeft Bergopwaarts een nieuwe website gelanceerd om beter en efficiënter in contact te komen met haar klanten. Dat www.bergopwaarts.nl in 2014 een eerste plaats heeft behaald in de KWH webmonitor is iets waar webmasters Suzan Beks en Petra van de Werff zeer trots op zijn!

Petra: ‘We waren enorm verrast door deze prijs. We vonden zelf al dat we een enorme verbeterslag hadden gemaakt. Dat dat ook is beloond met een landelijke prijs voor klantvriendelijkheid is natuurlijk fantastisch!’

Suzan: ‘Voor ons is het beheer verbeterd, maar het zijn vooral de klanten die profiteren. Ze krijgen praktische informatie op maat en kunnen zich inschrijven voor digitale nieuwsbrieven. Denk daarbij ook aan corporatienieuws en up-to-date informatie over nieuwbouwprojecten. Ze blijven zo makkelijk en snel op de hoogte van het allerlaatste nieuws.’

Klanten zoeken steeds vaker contact via de online kanalen, iets dat volgens Petra niet vreemd is: ‘Klanten zijn gewend om online te shoppen, en online communicatie en digitale dienstverlening sluiten daarbij aan. We zien dit terug in de groei van het aantal digitale aanvragen voor bijvoorbeeld reparaties of het opzeggen van de huur.’

Suzan benadrukt: ‘Om onze bereikbaarheid te vergroten, blijven we onze online dienstverlening verbeteren. Wij zijn een kleine organisatie met een relatief groot werkgebied. Het is daarom niet mogelijk om dichtbij de klant een fysiek loket aan te bieden. Een digitaal, online klantportaal is daarentegen altijd geopend!’


Woonbelevingsonderzoek

Uit het in 2014 onder onze huurders gehouden woonbelevingsonderzoek blijkt, dat de dienstverlening van Bergopwaarts goed gewaardeerd wordt. We kregen hier gemiddeld een 7,2 voor. Er waren weinig opvallende veranderingen ten opzichte van de uitkomsten van 2011. Voor ons een duidelijk signaal dat we op de juiste manier aan de weg timmeren.

Koffie- en huiskamergesprekken
Tijdens huiskamergesprekken verbreden wij onze blik op hoe wijkbewoners het wonen in hun buurt ervaren. Met bewoners en ondernemers van de wijk Heiakker in Deurne is in december 2014 voor het eerst over tal van onderwerpen gesproken. Tijdens koffiegesprekken gebeurt dit op kleinere schaal. In juni gingen we op de koffie bij senioren van 65 jaar en ouder. Deze koffiegesprekken die we al verschillende jaren voeren, worden positief gewaardeerd en leveren ons veel informatie op over de beleving van onze klant.

 

Koffiegesprek met Mevrouw de Bruijn-Martens: terug naar Deurne

K_MevrDeBruijn
Mevrouw Nelly de Bruijn-Martens (90) woonde vijftig jaar lang in het centrum van Eindhoven. Van oorsprong kwamen zij en haar man uit Deurne, en bij hem begon het toch weer te kriebelen. Nelly wilde eigenlijk helemaal niet weg uit Eindhoven, maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: ze gingen terug naar Deurne!

Het stel ging wonen in een toen splinternieuwe woning op de Hogeweg. Ze nam plaats in de bewonerscommissie en organiseerde met plezier uitstapjes voor de straat. Elf jaar geleden overleed haar echtgenoot, maar reden tot verhuizen heeft ze nog steeds niet.

Ze woont naar haar zin in haar geboortedorp en is blij met Bergopwaarts als verhuurder. Toen Bergopwaarts aanbood om een scheur in de wand in de huiskamer te herstellen, sloeg ze dat vriendelijk maar beslist af. ‘Dan moet de hele boel getext worden, en ik schilder liever zelf,’ aldus de fit ogende dame. Kunstschilderen welteverstaan, en dat doet ze heel verdienstelijk. Doeken van haar hand hangen in haar hele huis. Complimenten neemt ze bescheiden aan.

Tijdens het koffiegesprek wordt de douchekop nog even gerepareerd. Mevrouw tevreden, Bergopwaarts tevreden. Daarmee is precies de essentie van het koffiegesprek bereikt: vinger aan de pols van onze huurders.

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Wettelijke eis
Met een toewijzing van 97,3% voldoet Bergopwaarts ruim aan de wettelijke eis van 90% om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een maximaal huishoudinkomen van € 34.678,-. In 2014 zijn 383 woningen verhuurd. Van deze woningen zijn er 27 verhuurd in het kader van tijdelijke verhuur en hebben 20 woningen een huurprijs van meer dan € 699,48. Van de 336 verhuringen tot een huurprijs van € 699,48 zijn er 327 verhuurd aan mensen met een inkomen onder de € 34.678.

BOW280_betaalbaarheid portefeuilleBOW280_verhuurd huurprijscategorie

BOW280_toewijzing huurtoeslaggrens

 

 

GaTerugKnop