Nieuwbouw

Verkoop bestaand bezit
Uit onze bestaande voorraad hebben we 55 woningen verkocht waardoor een grote groep huurders de kans kreeg huisbezitter te worden. Van de 55 verkochte woningen zijn er 5 met koopgarant verkocht en de overige in vrije verkoop. Van de 14 koopgarantwoningen die zijn teruggekocht zijn 3 woningen in verhuur genomen. De verkoop van nieuwbouwwoningen is teleurstellend verlopen; een aantal nieuwbouw koopwoningen hebben we voorlopig verhuurd.

 

BOW280_opleveringen_opleveringen