Duurzame samenwerking

Bergopwaarts en de gemeente Deurne werken al jaren veelvuldig en intensief samen. Op basis van de Prestatieafspraken, de plannen van de provincie, de Woonvisie van de gemeente Deurne en de wensen van de burgers worden ideeën geboren. Bergopwaarts en de gemeente verzorgen samen de praktische invulling van die ideeën.

 

Interview met de wethouder: samen sterk

K_Helm

Sinds 6 mei 2014 is Helm Verhees wethouder in Deurne en heeft hij onder meer de portefeuille Volkshuisvesting onder zijn beheer.

Helm: ‘De vraag naar woningen voor sociale minima is groot. De behoefte is daarbij leidend: de gemeente en Bergopwaarts hebben het belang van de burger voorop staan. Gedeeltelijk is het bouwen van sociale huurwoningen door de overheid opgelegd.’

De wethouder spreekt bevlogen over Volkshuisvesting. Wonen, huizenbouw, sociale woningen, CPO: hij heeft veel op met deze specifieke portefeuille.

 

Spijkers met koppen

In het verre verleden gemaakte afspraken bleken – mede door de economische instabiliteit – een behoorlijk obstakel te vormen voor verdere vooruitgang. In 2014 werden spijkers met koppen geslagen en is tussen de gemeente en Bergopwaarts een vaststellingsovereenkomst getekend, die weer ruimte geeft om met frisse blik naar de toekomst te kijken. Helm vertelt: ‘Uiteindelijk zijn we er allemaal goed uitgekomen en we gaan voortvarend verder. Het heeft ons op scherp gezet. En het heeft laten zien dat beide partijen hetzelfde doel voor ogen hebben: het huisvesten van mensen die daar zelf moeilijker in kunnen voorzien.
De totstandkoming van de vaststellings-overeenkomst in 2014 betekende een verdieping in de samenwerking. In de prestatieafspraken die op dit moment worden geactualiseerd wordt dat nog verder zichtbaar. Gemeente Deurne, de inwoners en Bergopwaarts plukken daar de vruchten van.’