Organisatie

Via de Ledenraad hebben de huurders invloed op de koers die Bergopwaarts uitstippelt. Eens in de vier jaar worden de leden (maximaal 15) gekozen via een viertal kieskringen in de regio.

 

Interview met de voorzitter: actief en betrokken

K_Lia
De wil om betrokken te zijn met de gemeenschap was de reden voor Lia Frerichs (59) om zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad. Vier jaar geleden deed ze dat ook al, in 2014 werd zij gekozen tot voorzitter. ‘Ik ben ervoor gegaan,’ zegt Lia. ‘Gewoon doen. Als ik het verkeerd aanpak, hoor ik het wel, dacht ik.’

In september 2014 vond de eerste vergadering onder haar supervisie plaats. ‘Drie à vier keer per jaar is er een Ledenraadvergadering,’ vertelt Lia. ‘Aanwezig daarbij zijn de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere de jaarrekening, de volkshuisvestelijke doelen en het financiële verslag. Commissies binnen de Ledenraad verdiepen zich in specifieke taken, waarbij per commissie verslag wordt uitgebracht over de lopende zaken.’

 

Voorbeeldfunctie
Een ledenraad is niet verplicht. ‘Van alle woningbouw-verenigingen in Nederland zijn er maar zeven met een ledenraad,’ weet Lia. ‘Dankzij het actieve karakter staat de Ledenraad van Bergopwaarts vrij hoog aangeschreven. Ja, je kunt wel zeggen dat het een voorbeeldfunctie heeft.

 

BOW280-OrganigramBOW_24062014