• Gezond Bedrijf

    “Goed wonen tegen een betaalbare prijs, dat is Bergopwaarts!”

    Lees verder

Waar hebben we ons geld aan uitgegeven?

Het effect van het al jaren sturen op het verminderen van onze bedrijfslasten begint inmiddels duidelijk vruchten af te werpen. Het afgelopen jaar zijn de bedrijfslasten wederom met 4% gedaald waardoor we weer beter aansluiten bij de gemiddelden in onze sector. Alle kosten waar we invloed op kunnen hebben, hebben we weten te verlagen. De enige consequent stijgende kostenpost betreft de verhuurdersheffing.

Het deel van huuropbrengsten dat niet besteed wordt aan onderhoud, bedrijfslasten, heffingen en rente is beschikbaar voor investeringen in nieuwbouw en/of aflossingen van leningen. In de grafiek ziet u dit toegelicht.

Door goed te anticiperen op toekomstige investeringen hebben we woningen kunnen bouwen zonder financiering af te sluiten.