• Leefbaarheidsmaatregelen

    “Samen met de buren zorgen voor een prettige wijk, dat is Bergopwaarts”

    Lees verder

Leefbaarheids-
maatregelen

Met actieve wijkbeheerders in Deurne en Asten werken we aan leefbare wijken. Prettig wonen in een betrokken buurt is van groot belang voor de leefbaarheid. De wijkbeheerders hebben voor ons een signaalfunctie en zorgen via allerlei projecten en activiteiten voor verbinding in de wijk. Ook kunnen we helpen als er sprake is van overlast tussen buren: we kunnen dan met buurtbemiddeling een helpende hand bieden om tot een goede oplossing voor alle partijen te komen.

Verhogen woongenot

Bergopwaarts heeft afgelopen jaar € 217.000,- uitgegeven aan leefbaarheidsmaatregelen. Dit bedrag is besteed aan verschillende maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren. We zoeken bij de inzet van leefbaarheidsgelden naar het verhogen van het woongenot van onze huurders, naar een sociaal-maatschappelijke bijdrage en naar inzet en initiatief van onze huurders.

Enkele projecten

In de Nieuwe Woningwet (1 juli 2015) staan nieuwe richtlijnen voor initiatieven beschreven. Met het toepassen van deze richtlijnen hebben we een aantal projecten ondersteund, die vanuit de wijken werden opgezet.

We noemen hier een aantal projecten:

  • Youth2Inspire, een project waar kansarme jongeren in Asten onder begeleiding van een installateur verlichting hebben vervangen door duurzame ledverlichting.
  • Ondersteuning aan de LEV-groep en leerlingen van het Hub van Doornecollege, die in maart 2015 voortuinen van vijf huurwoningen in Deurne hebben opgeknapt.
  • Bijdrage aan Stichting Leef! waar door middel van de interactieve wandeltocht “Cul-Turen” diverse culturele verenigingen zijn belicht.