• Tevreden klanten

    “Fijn wonen in een leuke woonomgeving, dat is Bergopwaarts!”

    Lees verder

Betaalbare woningen

Onze klanten zijn tevreden: we bieden goede woningen tegen een betaalbare huurprijs. Die prijs heeft de laatste jaren erg onder druk gestaan door de veranderende economische omstandigheden en de jaarlijkse huurverhoging. In 2015 hebben we ons extra ingezet voor deze betaalbaarheid, onder andere door het huurbeleid aan te passen en te kiezen voor een gematigde huurverhoging.

Beschikbaarheid

Door ons lotingmodel kunnen woningzoekenden direct reageren op woningen. Gemiddeld zoeken mensen ongeveer twee jaar voordat ze een woning toegewezen krijgen. Hiermee scoren we goed en hebben we een grote stap vooruitgezet in onze dienstverlening. Ter vergelijking: in ons vroegere wachttijdmodel dat we tot 2008 hanteerden, was de gemiddelde wachttijd maar liefst zeven jaar!

HuurprijsOmschrijvingAandeel portefeuille
op basis van streefhuur
€ 403,06Kwaliteitskortinggrens, jongeren onder 2311%
€ 576,87Aftoppingsgrens voor 1 en 2 persoonshuishoudens55%
€ 618,76Aftoppingsgrens voor 3 en meerpersoonshuishoudens27%
€ 674,00Huurprijs voor secundaire doelgroep 7%

Huurbeleid

We werken met vier huurprijsniveaus.
Ons huurbeleid zorgt voor een toename van goedkope huurwoningen en middeldure huurwoningen. Ook hebben we de beschikbaarheid van sociale woningen vergroot. Dit huurbeleid sluit beter aan bij de wensen en persoonlijke situatie van onze woningzoekenden. Ongeveer 25% is een gezin en 75% is een één- of tweepersoonshuishouden.

Tevredenheid

In oktober is een steekproef uitgevoerd onder onze huurders om de tevredenheid over onze dienstverlening te onderzoeken. Het ging hierbij om de kwaliteit van dienstverlening bij zittende huurders, vertrekkende huurders en reparatieverzoeken. De cijfers zijn licht verbeterd ten opzichte van 2014.

OnderdeelCijfer 2015Benchmark
Zittende huurder7,57,3
Vertrekkende huurder7,87,2
Reparatieverzoeken7,67,4

Leegstand

Als een woning vrijkomt willen we die het liefst direct verhuren aan nieuwe bewoners. Het voorkomen van leegstand is een belangrijke doelstelling en daarom hebben we ook in 2015 onze werkwijze verbeterd en enkele maatregelen genomen. Er zijn mooie resultaten gehaald, zie de grafiek.