95 jaar Bergopwaarts

Met onze medewerkers hebben wij op 14 juni 2015 kort stilgestaan bij het 95-jarig bestaan van Bergopwaarts. Een groepje vrijwilligers uit het toenmalige kerkdorp de Zeilberg richtte in 1920 Woningbouwvereniging Bergopwaarts op en als gevolg daarvan werden 20 arbeiderswoningen in Deurne gebouwd. Bijna een eeuw en 5000 woningen verder staan we nog steeds graag voor u klaar!

De missie van Bergopwaarts, ‘Samen ondernemen voor sociaal wonen’, is sterker dan ooit van kracht. Samen met betrouwbare partners blijven we ons inzetten voor wie zelf moeilijk in huisvesting kan voorzien: dat is de kern van onze bedrijfsstrategie. Hiermee dragen we bij aan onze hoofdtaken: Gezond bedrijf, Tevreden klant, Passend bezit en Duurzaam samenwerken. We hebben bewezen een betrouwbare maatschappelijk ondernemer te zijn.

Steeds meer regie
bij de klant

De klant staat meer en meer aan het roer. Door onder andere verdergaande digitalisering, het opstellen van een klantportaal en het uitvoeren van klantgericht binnenonderhoud krijgt de klant steeds meer de regie. Ondersteund door onze Ledenraad en samen met de huurdersorganisatie, HBO De Peel, hebben we aandacht voor de belangen van onze huurders. We betrekken ze bij onze plannen om zodoende de juiste dingen te doen.

zelf de regie houden

Onze koers sluit naadloos aan op de nieuwe Woningwet

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hierin staat onder meer dat woningcorporaties zich dienen te concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Dit heeft een grote invloed op de woningmarkt in het algemeen en op de corporatiesector in het bijzonder.
Daarnaast is bepaald dat woningen ‘passend toegewezen’ moeten worden: hierdoor krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. We hebben de nieuwe regels ingevoerd en – waar nodig – de uitgangspunten en voorwaarden aangepast, bijvoorbeeld ons huurbeleid en nieuwbouwplannen.  Ook hebben we in samenwerking met HBO De Peel prestatieafspraken met de gemeente Deurne gemaakt.

Veel leesplezier

In dit jaarverslag leest u wat Bergopwaarts in 2015 gedaan heeft op het gebied van huurverhoging, bedrijfslastenverlaging, transformatie van bestaande woningen en nieuwbouw. Zo krijgt u een goed beeld van de resultaten ten aanzien van de koers die Bergopwaarts vaart.

Wij wensen u veel leesplezier!

Chris Theuws
Directeur-bestuurder