Inleiding

In 2016 hebben we hard gewerkt om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op de wensen van onze huurders. Ook hebben we veel aandacht besteed aan onderhoud en samenwerkings- en leefbaarheidsprojecten. De toestroom van vluchtelingen en de versnelde huisvesting van vergunninghouders heeft onverwachts een grote rol gespeeld.

Samenwerken

Bergopwaarts kiest bewust voor samenwerking. Wij willen en kunnen het niet alleen. Samen staan we sterk. Naast de samenwerking met huurders en buurten bestaan op een aantal vlakken samenwerkingsverbanden met collega corporaties. Zo hebben we samen met een vijftal regionale corporaties een nieuw bedrijfsinformatiesysteem gekozen en geïmplementeerd.

Veel leesplezier

In dit jaarverslag leest u wat Bergopwaarts in het afgelopen jaar gedaan heeft op het gebied van huur, bedrijfslastenverlaging, transformatie van bestaande woningen en nieuwbouwontwikkelingen. Zo krijgt u een goed beeld hoe het met Bergopwaarts is gegaan in 2016.

Ik wens u veel leesplezier!

Chris Theuws