• Samenwerking

    “Samenwerking is het sleutelwoord. We willen het niet alleen, we doen het niet alleen:
    samen staan we sterker!”

    Lees verder

Huurders hebben bij Bergopwaarts inspraak

Overleg met onze huurders vinden we erg belangrijk. Twee keer per jaar bespreken we met Huurders Belangen Organisatie (HBO) De Peel in het bestuurlijk overleg de realisatie van ons ondernemingsplan, actuele maatschappelijke ontwikkelingen en relevante huurthema’s.

De regionale geschillencommissie

Het kan voorkomen dat een huurder of een woningzoekende een klacht heeft die niet door Bergopwaarts naar tevredenheid kan worden afgehandeld. De huurder kan zijn zaak dan aan de regionale geschillencommissie voorleggen. De commissie geeft dan een bindend advies.

In 2016 zijn er geen geschillen voor Bergopwaarts behandeld.

De regionale geschillencommissie behandelt geschillen voor Bergopwaarts en een zevental andere woningbouwverenigingen. Het werkgebied van deze woningcorporaties beslaat (de gemeenten) Asten, Boekel, Cranendonck, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Partners

Bergopwaarts beschouwt zichzelf als belangrijke speler en partner in de gemeenten Deurne, Asten en Helmond. Met de gemeenten maakten we meerjarige prestatieafspraken te zien in de tabel hiernaast.

GemeenteVisieAfspraken
AstenNeeBijzondere doelgroepen, nieuwbouw, zorg, sociaal domein
DeurneJaKernvoorraad, nieuwbouw, wijkbeheerders, nieuwbouw
HelmondJaGezien de omvang binnen deze gemeente t.o.v. de vier andere corporaties passen onze plannen binnen de gemaakte afspraken.

Hagelstorm, met man en macht

Op 23 juni 2016 is onze regio zwaar getroffen door noodweer. Hagelstenen zo groot als tennisballen hebben veel schade veroorzaakt. Ook woningen van Bergopwaarts bleef dit niet bespaard. Meer dan 2400 schademeldingen! Velen – aannemers, medewerkers van Bergopwaarts en u als huurder – hebben met man en macht gewerkt om alle schade hersteld te krijgen. Samen bereiken we meer!

Samenwerking

Helmond: In De Koning in Helmond worden 25 extra appartementen aan Stichting Maatschappelijke Opvang beschikbaar gesteld. Hierdoor krijgen meer jongeren de kans om op termijn door te stromen naar zelfstandig wonen.
Deurne: Aan de Europastraat in Deurne komen acht woningen voor (jong) volwassenen met autisme. De samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum biedt deze bijzondere doelgroep de unieke kans om (begeleid) op eigen benen te staan.