• Passend bezit

    “Een woning voor iedereen, voor elke levensfase. Dat biedt Bergopwaarts.”

    Lees verder

Verdeling en betaalbaarheid van de portefeuille

Eind 2016 heeft Bergopwaarts 5.085 eenheden in portefeuille.

Speciale duurzame projecten

Om de woonlasten van bewoners te verlagen en het wooncomfort te verhogen, investeren we in energie-besparende en duurzame woningen. Het eerste pilot-project – 8 rijwoningen aan de Romboutstraat in Deurne – is in 2016 afgerond. Hierbij is het complete dak vervangen, er is isolerend dakbeschot aangebracht en de zuidkant is voorzien van indak-zonnepanelen. In de Ligthartstraat in Deurne is gestart met de uitvoering van het ombouwen tot een Nul Op de Meter-woning.

Europastraat Deurne

In 2016 is eindelijk gestart met de bouw van de woningen aan de Europastraat in Deurne. Op 6 september hebben we samen met gemeente Deurne en Bots Bouwgroep uit Deurne symbolisch en feestelijk het startsein gegeven. Er komen in twee fases 95 woningen: 89 sociale huurappartementen en 6 koop patiowoningen.

ProjectnaamGemeenteHuurprijs*HuurKoop
ABCABC
EuropastraatDeurne€ 5875336
ZandboswegDeurne€ 58727
KruisstraatDeurnen.t.b.50
Klavier (v.o.f. met Adriaans)Laarbeekn.v.t. 45

A= opgeleverd, B = in uitvoering, C = in voorbereiding voor uitvoering in 2017.
* = prijspeil 2016

Huur en verkoop

In 2016 hebben we 97% van de vrijkomende woningen passend verhuurd aan mensen met recht op huurtoeslag. 92% van de woningen hebben we toegewezen aan mensen met een inkomen lager dan € 35.000.

Uit onze bestaande voorraad hebben we 23 woningen verkocht, waardoor een grote groep huurders de kans kreeg huiseigenaar te worden. De verkopen dragen voor € 4,5 miljoen bij aan de financiering van nieuwbouw huurwoningen.

Van de 32 koopgarantwoningen die zijn terug gekocht, zijn 13 woningen in verhuur genomen. Omdat de woningmarkt onder druk staat mede door de toename van het vestigen van vergunninghouders, hebben we besloten om woningen uit ons bezit slechts beperkt te verkopen.

Opleveringen en ontwikkelportefeuille

In 2016 zijn geen woningen opgeleverd.

Na jaren van ontwikkelen is in september gestart met de bouw van de eerste fase van in totaal 89 woningen aan de Europastraat (Deurne). Het Regionaal Autisme Centrum gaat in dit plan 8 beneden-/bovenwoningen huren.

In 2015 is voor het plan Kruisstraat (Deurne) een intentieovereenkomst gesloten met een marktpartij die de bestaande gebouwen gaat herontwikkelen en voor Bergopwaarts circa 50 nieuwbouw huurappartementen gaat realiseren. De start bouw is voorzien in 2017.

Ook in 2017 gaan we starten met de bouw van de Zandbosweg, waarvoor we in 2016 met de omwonenden veel overleg hebben gehad.

In de voormalige LTS aan de Haspelweg zal het Gastenhuis Deurne worden gerealiseerd, een groepsaccommodatie voor dementerende ouderen.