• Tevreden klanten

    “Fijn wonen in een leuke woonomgeving, dat is Bergopwaarts!”

    Lees verder

Toestroom vluchtelingen

2016 was het jaar waar ook wij als woningbouwvereniging in ons hart geraakt werden door de grote toestroom van vluchtelingen. Het huisvesten van vergunninghouders werd extra noodzaak. In totaal zijn er 91 vergunninghouders die na de toelatingsprocedure toestemming hebben gekregen zich in Nederland te huisvesten, geplaatst in 55 woningen.

Verhalen zijn schrijnend, er is vaak een lange, gevaarlijke reis afgelegd om veiligheid te vinden. Gelukkig zien we dat nieuwe bewoners goed opgevangen worden in de buurt en dat ze er rust vinden.

Koffiegesprekken/
Huiskamergesprekken

Door bij onze huurders op de koffie te gaan leren we onze huurders persoonlijk kennen en zien zij de gezichten van Bergopwaarts. In 2016 zijn we bij 75 huurders op de koffie geweest waar we het jaarthema ‘verhuizen’ centraal stelden. Ook vonden weer de huiskamer­gesprekken plaats: gesprekken met kleine groepen bewoners/ondernemers van een wijk. Door de adviezen en suggesties uit al deze gesprekken krijgen we goed inzicht in wat er leeft bij onze bewoners en in de wijken.

Huurverhoging

Ieder jaar stelt de overheid de maximale huurverhoging vast. Elke woningbouwvereniging is verplicht zich te houden aan deze grenzen. Het is gelukt, voor het eerst in de geschiedenis, om huurprijzen te verlagen voor onze huurders die boven de streefhuur betaalden. Voor wie daaronder zat, is de huurprijs beperkt verhoogd.
De totale jaarlijkse huurverhoging is inflatievolgend vastgesteld.

Minder huisuitzettingen

Omdat we onze huurders centraal zetten en hulp bieden wanneer er betalingsproblemen dreigen, hebben we het aantal huisuitzettingen (3) dit jaar opnieuw verder omlaag kunnen brengen. Dit is een scherpe daling ten opzichte van 2015. Ook in vergelijking met het landelijk gemiddelde is dat een daling van 40%.

Klanttevredenheid

In het kader van kwaliteitsbewaking (benchmarking) is in 2016 een steekproef uitgevoerd onder onze huurders met betrekking tot de tevredenheid over onze dienstverlening. Het ging hierbij om de kwaliteit van dienstverlening bij nieuwe huurders, vertrekkende huurders en reparatieverzoeken. In onderstaande tabel ziet u de beoordelingen van onze huurders ten opzichte van het landelijk gemiddelde, zowel van 2016 als van 2015.

OnderdeelCijfer 2016BenchmarkCijfer 2015Benchmark
Nieuwe huurder7,77,57,57,3
Vertrekkende huurder7,47,27,67,2
Reparatieverzoeken7,47,47,87,4