• Leefbaarheid

    “Bergopwaarts bood meteen een ruimte om spullen op te slaan toen we het dakterras in gebruik namen. Fijn voor iedereen in ons complex!”

    Lees verder

Leefbaarheidsmaatregelen

In 2016 heeft Bergopwaarts €.370.000 uitgegeven aan leefbaarheidsmaatregelen. Dit bedrag is besteed aan sociale en fysieke maatregelen om de leefbaarheid te stimuleren en te verbeteren.

Bergopwaarts steunt vooral projecten die meerdere doelen dienen. We zoeken speciaal naar zaken die het woongenot van onze huurders verhogen, naar een sociaal-maatschappelijke bijdrage en naar inzet en initiatieven van onze huurders.

Leefbaarheid door en voor huurders

Ideeën die mensen met elkaar verbinden en de straat of wijk opfleuren, daar dragen we graag aan bij door mee te denken, kennis in te zetten of door middel van een financiële bijdrage. Een kleine greep uit de projecten:

  • Van een openbaar plantsoen naar een recreatieplek voor jong en oud, compleet met speeltoestellen, een trapveldje en zitjes. ’t Veldje op het Sint Willibrordusplantsoen, in juli officieel geopend, is een prachtig voorbeeld van een geslaagd initiatief van wijkbewoners.
  • Molenberg appartementen; vrijwilligers hebben
    het centrale magazijn en het dakterras helemaal opgeknapt.
  • Hogeweg; bewoners hebben op het dakterras een jeu-de-boulesbaan gerealiseerd.
  • Verder zijn er veel kleinere uitgaven gedaan die het wonen prettiger en veiliger maken, zoals het plaatsen van een regenton, tuinafscheidingen, vlaggen, rolcontainers en een AED.