De cijfers van Bergopwaarts zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van duidelijke tabellen.
U kunt deze kengetallen en kerncijfers over het afgelopen jaar bekijken in onderstaande pdf.

Geconsolideerde balans 2015

Geconsolideerde
winst-verlies
2015

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015

Kerncijfers

Jaarverslag 2015