• Ten slotte

    “2016 was een bewogen jaar, maar we blijven doorgaan voor huisvesting voor hen,
    die daarin zelf niet kunnen voorzien.“

    Lees verder

Samenwerken om oplossingen te kunnen bieden

We werken samen met gemeenten en andere corporaties in ons werkgebied om een brede woonvisie te realiseren. Betaalbare huurwoningen voor iedereen staat bij ons voorop. Voor iedereen! We zorgen – mede door de Woningwet – dat huurders een woning krijgen die past bij hun inkomen, zodat de verhouding tussen inkomsten en uitgaven om te wonen in balans zijn. Ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning die na een lange reis in ons land terechtgekomen zijn, bieden we huisvesting.

We bieden ruimte

In 2016 hebben we onze koers voor de komende jaren opnieuw bepaald. Er is in 2016 een nieuw ondernemingsplan voor 2017 – 2020 ontwikkeld. Inleven en verbinden zijn de pijlers van onze vernieuwde strategie. Samen, Persoonlijk en Betrokken zijn de nieuwe geformuleerde kernwaarden. We bieden onze huurders, woningzoekenden, stakeholders en medewerkers de ruimte om gezamenlijk sociaal te ondernemen.

Meten is weten

Onze klanten willen graag vooraf weten waar ze aan toe zijn bij een verhuizing, en zien dat het liefst ingevuld door een persoonlijk bezoek van een van onze medewerkers. Dat is een van de uitkomsten van de vele koffiegesprekken die we het afgelopen jaar met onze huurders hebben gevoerd. Deze koffiegesprekken zijn en blijven voor ons van groot belang: het geeft uit de eerste hand inzichten in de wensen en vragen van onze huurders.

Goed bestuur(d)

We passen de Governancecode Woningcorporaties voor goed bestuur toe. We hebben onze statuten geactualiseerd en in overeenstemming met de wet gebracht. Daarnaast hebben we het reglement ‘financieel beleid en beheer’ opgesteld en het treasury-, investerings- en verbindingenstatuut aangepast.