Nog even nalezen?

De cijfers van Bergopwaarts zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van duidelijke tabellen.
U kunt deze kengetallen en kerncijfers over het afgelopen jaar bekijken in onderstaande pdf.

Geconsolideerde balans 2016

Geconsolideerde
winst-verlies
2016

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

Kerncijfers

Jaarverslag 2016